RS ve florbale ČASPV

Přihlášky
AKTUALITY INFORMACE HALY PŘIHLÁŠKY ROZPIS VÝSLEDKY POŘADATELÉ
Menu
Ke stažení
Akci podporuje

Přihlášky

Přihlašování bude probíhat zasláním přihlašovacího formuláře elektronickou poštou na adresu: kamil.pipek@klubspv.eu (v kopii: hanacek@caspv.cz; plha@mtrebova-city.cz)

Soutěže se nesmí zúčastnit hráči s aktivní hráčskou licencí České florbalové unie (ČFbU).

Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity soutěže dle chronologického pořadí jejich doručení takto:

1. Do 25.10. 2019 budou přijímány pouze přihlášky členů ČASPV zaslané prostřednictvím KASPV.
2. Od 25.10. 2019 budou přijímány přihlášky členů i nečlenů ČASPV.
3. Příjem přihlášek bude ukončen dnem 7.11. 2019 nebo okamžikem naplnění kapacity turnaje.
4. Přílohou přihlášky bude jmenná soupiska všech hráčů a jméno zodpovědné osoby starší 18 let. Soupiska musí být zaslána pořadateli do 7.11.2019
5. Přihlásit se mohou nižší články ČASPV, jiné organizace nebo samostatná družstva splňující podmínky vyhlášení republikové soutěže.
6. Na přihlášce bude uvedeno jméno odpovědné osoby starší 18 let.
© 2013 - 2014 Vojtěch Růžička - Klub SPV Pardubice, florbalový oddíl